Datainspektionen granskar ABB

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionen har fått in klagomål gällande ABB men behöver i första steget ta reda på om de är behöriga att granska den internationella koncernen. 

Det klagomål som inkommit till Datainspektionen handlar om hur ABB hanterar personuppgifter om arbetssökande i samband med rekryteringar. En granskning har nu inletts men Datainspektionen behöver i ett första steg utreda om de är behöriga att granska ABB som är en internationell koncern. 

I nuläget ställer Datainspektionen ett antal frågor till ABB för att bland annat ta reda på mer specifikt i vilka länder hanteringen av personuppgifter gäller, samt i vilket land beslutet för hur sättet hanteringen av personuppgifterna fattats. 

Läs mer här.