Datainspektionen granskar ABB

Datainspektionen har fått in klagomål gällande ABB men behöver i första steget ta reda på om de är behöriga att granska den internationella koncernen. 

Det klagomål som inkommit till Datainspektionen handlar om hur ABB hanterar personuppgifter om arbetssökande i samband med rekryteringar. En granskning har nu inletts men Datainspektionen behöver i ett första steg utreda om de är behöriga att granska ABB som är en internationell koncern. 

I nuläget ställer Datainspektionen ett antal frågor till ABB för att bland annat ta reda på mer specifikt i vilka länder hanteringen av personuppgifter gäller, samt i vilket land beslutet för hur sättet hanteringen av personuppgifterna fattats. 

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart