Datainspektionens jurist ger råd inom digital undervisning

Författare:

|

Datum:

|

Det finns mycket att fundera över i samband med att skolor går över helt eller delvis i digital undervisning. Mot bakgrund av pågående pandemi kan det på vissa ställen också ske mycket snabbt. Här kan behövas riktlinjer för vad man bör tänka på i samband med funderingar på olika plattformar, hur processerna ska se ut, vilka informationssäkerhetsfrågor som kan aktualiseras etc. Datainspektionens jurist Salli Fanaei lämnar råd kring frågorna i Lärarnas Tidning. Lär mer här.