Danske Bank får tillstånd att behandla personuppgifter i samband med lagöverträdelser

Författare:

|

Datum:

|

Den 30 september 2022 fick Danske Bank tillstånd att behandla personuppgifter i samband med  lagöverträdelser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, efter ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Bankens begäran grundar sig i ett berättigat intresse att genom ett fritt informationsutbyte förhindra att den här typen av lagöverträdelser ska spridas inom koncernen. Danske Bank motiverar detta som nödvändigt för att kunna förhindra att en tidigare kund som har avslutat ett konto hos en filial inom koncernen ska kunna vända sig till en annan filial inom koncernen och på så vis kringgå de eventuella misstankar om brott som har väckts. IMY nämner i sitt beslut att tillståndet utgör ett legitimt syfte enligt GDPR men att beslutet kan komma att återkallas om det visar sig att banken trots detta behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR. 

23 maj höll Forum för Dataskydd tillsammans med Compliance Forum ett semidigitalt event där just penningtvätt diskuterades och IMY:s ställningstagande i frågan.

Läs mer här: https://www.imy.se/

Läs tillståndsbeslutet till banken