Danske Bank får tillstånd att behandla personuppgifter i samband med lagöverträdelser

Den 30 september 2022 fick Danske Bank tillstånd att behandla personuppgifter i samband med  lagöverträdelser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, efter ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Bankens begäran grundar sig i ett berättigat intresse att genom ett fritt informationsutbyte förhindra att den här typen av lagöverträdelser ska spridas inom koncernen. Danske Bank motiverar detta som nödvändigt för att kunna förhindra att en tidigare kund som har avslutat ett konto hos en filial inom koncernen ska kunna vända sig till en annan filial inom koncernen och på så vis kringgå de eventuella misstankar om brott som har väckts. IMY nämner i sitt beslut att tillståndet utgör ett legitimt syfte enligt GDPR men att beslutet kan komma att återkallas om det visar sig att banken trots detta behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR. 

23 maj höll Forum för Dataskydd tillsammans med Compliance Forum ett semidigitalt event där just penningtvätt diskuterades och IMY:s ställningstagande i frågan.

Läs mer här: https://www.imy.se/

Läs tillståndsbeslutet till banken

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart