Danska riksadvokaten uppfyllde inte upplysningsskyldighet

Författare:

|

Datum:

|

Datatilsynen har granskat ett klagomål där riksadvokaten inte delgett en annan advokat information inom rimlig tid. Datatillsynen riktar kritik mot riksadvokaten och dess upplysningsskyldighet gällande personuppgifter. Enligt artikel 14.1 i dataskyddsförordningen. (3) (a) måste denna information delges inom rimlig tid, men senast en månad. I detta fall gick det mer än fem månader. Läs mer här.