Danska Datatilsynets fokusområden 2021

Författare:

|

Datum:

|

Danmarks dataskyddsmyndighet, Datatilsynet, är en central och oberoende myndighet som övervakar efterlevnaden av de gällande reglerna för dataskydd. Deras arbetsområde är brett och varierat, det sträcker sig från vägledning och rådgivning till behandling av klagomål men myndigheten hanterar även ansökningar om tillstånd att behandla personuppgifter. Utöver detta utför de även olika typer av tillsynsaktiviteter varje år. Slutligen har myndigheten en deltagande roll i europeiskt samarbete om dataskydd.

Följande punkter utgör myndighetens fokusområden 2021:

 • Kreditupplysningsföretag och kreditupplysningar
 • Inkassobyråers skyldighet att tillhandahålla information och radering
 • Bankernas processer vid begäran om registerutdrag
 • Kamerabevakning
 • Myndigheters offentliggörande av medborgares personnummer
 • Forskning
 • Behandling av personuppgifter om webbplatsbesökare (cookies)
 • Säkerhet för personuppgifter, inkl. brott mot regler i dataskyddslagstiftningen om säkerheten
 • Kontroll av personuppgiftsbiträden
 • Överföring av personuppgifter till tredjeländer
 • Behandling av personuppgifter i Europeiska storskaliga informationssystem
 • PNR-lag (en lag som bland annat reglerar insamling och användning av information om flygpassagerare)
 • Lag om brottsbekämpning

Läs mer här.