Danska Datatilsynets fokusområden 2021

Danmarks dataskyddsmyndighet, Datatilsynet, är en central och oberoende myndighet som övervakar efterlevnaden av de gällande reglerna för dataskydd. Deras arbetsområde är brett och varierat, det sträcker sig från vägledning och rådgivning till behandling av klagomål men myndigheten hanterar även ansökningar om tillstånd att behandla personuppgifter. Utöver detta utför de även olika typer av tillsynsaktiviteter varje år. Slutligen har myndigheten en deltagande roll i europeiskt samarbete om dataskydd.

Följande punkter utgör myndighetens fokusområden 2021:

 • Kreditupplysningsföretag och kreditupplysningar
 • Inkassobyråers skyldighet att tillhandahålla information och radering
 • Bankernas processer vid begäran om registerutdrag
 • Kamerabevakning
 • Myndigheters offentliggörande av medborgares personnummer
 • Forskning
 • Behandling av personuppgifter om webbplatsbesökare (cookies)
 • Säkerhet för personuppgifter, inkl. brott mot regler i dataskyddslagstiftningen om säkerheten
 • Kontroll av personuppgiftsbiträden
 • Överföring av personuppgifter till tredjeländer
 • Behandling av personuppgifter i Europeiska storskaliga informationssystem
 • PNR-lag (en lag som bland annat reglerar insamling och användning av information om flygpassagerare)
 • Lag om brottsbekämpning

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart