Danska Datatilsynet riktar allvarlig kritik mot Region Syddanmark som sparat miljontals inkomna telefonsamtal sedan 2013

Författare:

|

Datum:

|

En dansk medborgare har lämnat in klagomål till Datatilsynet gällande inspelning av ett telefonsamtal mellan medborgaren och Region Syddanmark vilka vägrade att radera inspelningen. Efter granskning av verksamheten fann Datatilsynet att det spelats in och bevarats drygt 7,5 miljoner samtal sedan januari 2013.

Inte en del av en patientjournal

Region Syddanmark ansåg att inspelade telefonsamtal med medborgare bör betraktas som en del av patientjournalen och att de därför ska bevaras 10 år efter patientens sista vårdkontakt. Enligt Datatilsynet är telefonsamtalen inte en del av patientjournalen utan en lagringsperiod på upp till fem år är laglig. De betonar att syftet med att spela in telefonsamtal inom akutsjukvård är för att säkerställa dokumentation för användning kopplat till eventuella klagomål. Utifrån detta riktar Datatilsynet allvarlig kritik mot Region Syddanmark eftersom de sparat inspelningar av telefonsamtal i mer än fem år. De riktar även kritik för hur de hanterat klagomålet från medborgaren. Som del av beslutet från Datatilsynet ska Region Syddanmark radera alla inspelningar av telefonsamtal som är mer än fem år gamla.

Läs mer här.