Danska Datatilsynet har tagit beslut om att granska ett antal forskningsområden.

Författare:

|

Datum:

|

Många forskningsprojekt behandlar stora mängder personuppgifter, inklusive känslig information, därför är det viktigt att reglerna inom forskningsområdet följs. Datatilsynet har därför beslutat att inleda granskning av området genom bland annat övervakningsaktiviteter.

Skriftliga inspektioner

Förutom övervakningsaktiviteter har det danska Datatilsynet även initierat ett antal skriftliga inspektioner av offentliga myndigheter som bedriver forskning. Här ligger fokus bland annat på roller och dataansvar, grund för behandling, överföring av personuppgifter till mottagare i EES-länder och i länder utanför EU, samt riktlinjer för dataskydd i samband med genomförandet av forskningsprojektet.

Nya riktlinjer

Datatilsynet har även beslutat att arbeta fram nya riktlinjer inom forskningsområdet. Riktlinjerna ska innehålla konkret och målinriktad vägledning med beskrivningar av regler inom forskningsområdet. Riktlinjerna ska även klargöra forskarens vardagliga utmaningar.

Läs mer här.