Danska Datatilsynet granskar kommuner

Under veckan har det danska Datatilsynet genomfört tre planerade inspektioner mot Ringkøbing-Skjern kommun, Varde kommun respektive Holstebro kommun. Inspektionerna fokuserade på kommunernas efterlevnad av kravet på att föra register över hur kommunerna bearbetar data.

Vissa utmaningar har väckts

I ett av fallen fann Datstilsynet att majoriteten av kommunens listor har upprättats på ett bra och lämpligt sätt, eftersom listorna – enligt myndighetens bedömning – generellt gav en god översikt över hur kommunen bearbetar datan. I två av fallen konstaterade Datatilsynet att vissa delar av kommunernas listor väckte utmaningar i förhållande till de underliggande syftena med att hålla listor.

Baserat på erfarenheterna med inspektioner avseende kravet på att föra register har det danska Datatilsynet uppdaterat riktlinjerna för registerhantering från januari 2018.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart