Danska Datatilsynet granskar kommuner

Författare:

|

Datum:

|

Under veckan har det danska Datatilsynet genomfört tre planerade inspektioner mot Ringkøbing-Skjern kommun, Varde kommun respektive Holstebro kommun. Inspektionerna fokuserade på kommunernas efterlevnad av kravet på att föra register över hur kommunerna bearbetar data.

Vissa utmaningar har väckts

I ett av fallen fann Datstilsynet att majoriteten av kommunens listor har upprättats på ett bra och lämpligt sätt, eftersom listorna – enligt myndighetens bedömning – generellt gav en god översikt över hur kommunen bearbetar datan. I två av fallen konstaterade Datatilsynet att vissa delar av kommunernas listor väckte utmaningar i förhållande till de underliggande syftena med att hålla listor.

Baserat på erfarenheterna med inspektioner avseende kravet på att föra register har det danska Datatilsynet uppdaterat riktlinjerna för registerhantering från januari 2018.

Läs mer här.