Clearview Al riskerar att få betala 17 miljoner pund i sanktionsavgift eftersom deras användning av en teknik för ansiktsigenkänning kan strida mot Storbritanniens dataskyddslagstiftning

Författare:

|

Datum:

|

Den brittiska dataskyddsmyndigheten, The Information Commissioner’s Office (ICO) gick den 29 november 2021 ut med ett preliminärt beslut om sin avsikt att potentiellt döma ut sen sanktionsavgift om strax över 17 miljoner pund till det amerikanska bolaget Clearview Al.

Vad är Clearview Al och vilken verksamhet avser sanktionsavgiften?

Clearview Al beskriver sig som ”världens största ansiktsnätverk” och tillhandahåller en teknik för ansiktsigenkänning. Genom Clearview Al:s tjänster kan användare ladda upp en bild på en person och sedan få tillgång till bilder som finns på personer online. Detta sker genom att bilden som laddas upp matchas ihop med bilder från företagets databas som innehåller 10 miljarder bilder. Förutom tillgång till bilderna på personen i fråga får användaren även veta varifrån bilderna har hämtats – exempelvis om de har hittats på Instagram, Facebook eller andra sociala plattformar.

Brottsbekämpande myndigheter och deras användning av tekniken

Enligt data från företaget själva, har deras tjänster använts av 600 brottsbekämpande myndigheter under år 2020. Bland annat har de brittiska brottsbekämpande myndigheterna använt sig av tjänsterna, dock endast under en gratis provperiod som sedan avslutades.

Även den svenska Polismyndigheten har nyttjat tjänsten, vilket ledde till att IMY startade en tillsyn. Den 11 februari 2021 kom IMY:s beslut där det konstaterades att Polismyndighetens användning av tjänsterna stred mot brottsdatalagen. Polismyndigheten blev, i samband med beslutet ålagt med en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor.

ICO:s preliminära uppfattning om överträdelser av den brittiska dataskyddslagstiftningen

Överträdelserna ska enligt ICO avse ett flertal punkter, bland annat att Clearview Al:

  • Inte behandlat britters personuppgifter på ett sätt som de har kunnat förutse
  • Inte haft en lämplig process som säkerställer att data inte lagras i all oändlighet
  • Inte haft en rättslig grund till personuppgiftsbehandling
  • Inte uppfyllt de högre kraven som ställs på behandling av biometriska personuppgifter
  • Inte informerat britter om hur deras personuppgifter behandlas

Beslutet om sanktionsavgiften är än så länge preliminärt

Än så länge är beslutet om sanktionsavgiften preliminärt och Clearview Al ska nu få en möjlighet att bemöta de påstådda överträdelserna. Ett slutgiltigt beslut förväntas komma i mitten av februari 2022.

Läs mer här:

Artikel från ICO

Artikel från IMY

Artikel från Nytimes