Chalmers utser Simone Fischer-Hübner till Hedersdoktor för sin integritetsforskning

Författare:

|

Datum:

|

Vi på Forum för Dataskydd vill gratulera vår styrelseledamot Simone Fischer-Hübner – till Chalmers utmärkelse som Hedersdoktor för sin integritetsforskning!

Simone är professor vid Karlstads universitet, och är en världsledande forskare inom området personlig integritet.

”Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.”

Läs mer om utmärkelsen här!

Stort grattis önskar vi dig Simone!

För frågor om Forumet kontakta Cecilia Engström Verksamhetsansvarig