Kategori: Okategoriserade

 • Carlsberg Danmark A/S klarade granskning av personuppgiftshantering

  Danska Datatilsynet har granskat Carlsbergs hantering av personuppgifter i samband med rekrytering och har beslutat att de följer dataskyddsförordningen. Granskningen gällde hur personuppgifter hanteras för de som ej anställts, lagringstid och radering av information. Läs mer här. Read more

 • Följer World Citizen Report dataskyddsförordningen?

  Norska Datatilsynet kräver svar från World Citizen Report då den information de samlar in är inom specialkategorin av personuppgifter. De vill skapa ett globalt register med sin självrapporteringstjänst där användarna registrerar hälsostatus, tester och behandlingar trots att dessa uppgifter skyddas särskilt i sekretesslagen. Datatillsynet vill veta hur World Citizen Report hanterar så stor mängd data… Read more

 • Lagring av patientuppgifter kan strida mot lagen

  Region Skåne erbjuder videobesök till patienter. Dock lagras vissa uppgifter utomlands, vilket patienterna inte informerats om. Mobilnummer och IP-adresser lagras och kan nås av personal hos leverantören och regionen bedömer att utlämnandet kan strida mot lagen i detta pilotprojekt. Det finns även andra risker, såsom att leverantörens personal kan få tillgång till krypteringsnycklar som öppnar… Read more

 • Danska riksadvokaten uppfyllde inte upplysningsskyldighet

  Datatilsynen har granskat ett klagomål där riksadvokaten inte delgett en annan advokat information inom rimlig tid. Datatillsynen riktar kritik mot riksadvokaten och dess upplysningsskyldighet gällande personuppgifter. Enligt artikel 14.1 i dataskyddsförordningen. (3) (a) måste denna information delges inom rimlig tid, men senast en månad. I detta fall gick det mer än fem månader. Läs mer… Read more

 • Norska Datatilsynet saknar närmare bedömning av integritetskonsekvenser

  NVE vill kreditkontrollera och se polisintyg på anställda då de anställda får tillgång till klassificerade anläggningar och system. Genom ett nytt lagförslag om regler i personalkontroll ska de kunna få detta. Det är oklart varför NVE vill skärpa personliga kontroller av personal och Datatilsynet saknar en närmare bedömning av konsekvenser för lagförändringen. Läs mer här. Read more

 • Norskt förslag på ny e-lag

  Norska Datatilsynet är kritiska mot regeringens förslag till ny underrättelselag (e-lag). De anser att förslagets räckvidd är osäkert och att det är oklart vem och vilka grupper som påverkas. Regeringens förslag innebär i stora drag att alla kommunikationskanaler som används blir mål för övervakning. Läs mer här. Read more

 • Belgiskt företag ska kameraövervaka 11 000 anställda

  Intelligenta kameror ska installeras på 5 platser där anställda kommer i kontakt med varandra, exempelvis cafeteria. Anledningen är att de ska hålla avstånd från varandra och bära masker så spridning av covid-19 stävjas. Om detta inte följs går en varningssignal ut. Företaget har redan arbetat på liknande sätt där sensorer och kameror satts på järnvägstekniker… Read more

 • Norska Datatilsynet får utvecklingsbidrag för AI

  Norska Datatilsynet vill öka vår kunskap och insikt om nya innovativa lösningar och underlätta att identifiera risker i etisk och ansvarsfull konstgjord intelligens. Att utveckla AI i enighet med sekretessbestämmelser kommer hjälpa tekniken att uppnå sin potential utan att tappa förtroende. Läs mer här. Read more

 • ICO:s praxis om AI

  ICO publicerar vägledning för att hjälpa organisationer förstå processer, tjänster och beslut som levererats eller assisteras av AI. Detta för att organisationer i allt högre utsträckning använder sig av AI för att stödja eller fatta beslut om individer. Vägledningen ska ge god praxis för att förklara beslut som fattats med hjälp av AI-system som behandlar… Read more

 • 3 företag får påföljdsavgifter

  Finska dataskyddsombudsmannen meddelar att tre företag brister mot dataskyddslagstiftningen. Ett företag hade inte informerat sina kunder om att de lämnar deras uppgifter till marknadsföringsbolag. Det andra företaget hade behandlat anställdas platsinformationen genom lokalisering av deras fordon. Informationen användes bl.a. för arbetstidsuppföljning. Det tredje företaget hade samlat in onödig information om arbetssökande, exempelvis religion, graviditet och… Read more