Buttarelli föreslår tillägg till e-Privacyreglerna

Författare:

|

Datum:

|

Desinformation, manipulation och profilering har eroderat enskildas benägenhet att uttrycka sig fritt och uppriktigt i det digitala ekosystemet, vilket i sin tur fått allvarliga konsekvenser för demokratin. Det konstaterar europeiska datatillsynsmannen Giovanni Buttarelli i en ny rapport.

Transparens räcker inte, menar Buttarelli, som problematiserar såväl de stora plattformarnas dominans som politiska aktörers exploatering av dem:

”Big data analytics and artificial intelligence systems have made it possible to gather, combine, analyse and indefinitely store massive volumes of data. Over the past two decades, a dominant business model for most web-based services has emerged which relies on tracking people online and gathering data on their character, health, relationships and thoughts and opinions with a view to generating digital advertising revenue. These digital markets have become concentrated around a few companies that act as effective gatekeepers to the internet and command higher inflation-adjusted market capitalisation values than any companies in recorded history.”

I rapporten föreslås att e-privacyreglerna kompletteras med förbud mot ”tracking walls” och mot att begränsa tillgången för besökare som använder annonsblockerare. Datatillsynsmannen rekommenderar också samverkan mellan dataskydds- och konsumentmyndigheter samt självreglering och uppförandekoder

Läs rapporten här.