Buttarelli föreslår tillägg till e-Privacyreglerna

Desinformation, manipulation och profilering har eroderat enskildas benägenhet att uttrycka sig fritt och uppriktigt i det digitala ekosystemet, vilket i sin tur fått allvarliga konsekvenser för demokratin. Det konstaterar europeiska datatillsynsmannen Giovanni Buttarelli i en ny rapport.

Transparens räcker inte, menar Buttarelli, som problematiserar såväl de stora plattformarnas dominans som politiska aktörers exploatering av dem:

“Big data analytics and artificial intelligence systems have made it possible to gather, combine, analyse and indefinitely store massive volumes of data. Over the past two decades, a dominant business model for most web-based services has emerged which relies on tracking people online and gathering data on their character, health, relationships and thoughts and opinions with a view to generating digital advertising revenue. These digital markets have become concentrated around a few companies that act as effective gatekeepers to the internet and command higher inflation-adjusted market capitalisation values than any companies in recorded history.”

I rapporten föreslås att e-privacyreglerna kompletteras med förbud mot “tracking walls” och mot att begränsa tillgången för besökare som använder annonsblockerare. Datatillsynsmannen rekommenderar också samverkan mellan dataskydds- och konsumentmyndigheter samt självreglering och uppförandekoder

Läs rapporten här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart