Brott mot sekretessförordningen

Den 18 maj 2020 inkom en avvikelserapport till det norska Datatilsynet från Oslo Universitetssjukhus HF (OUS) gällande personuppgiftssäkerhet. Därefter meddelades det att 275 fall upptäckts där konfidentiell information om patienter har publicerats via en offentlig postjournal under en period om tre år. 

Brott mot flera lagar

Förutom brott mot speciallagar kan brott mot sekretessförordningen ha begåtts. Att offentliggöra patientinformation är ett åsidosättande av vårdpersonalens sekretessplikt, och sjukhuset har en skyldighet att utesluta information om personliga frågor från offentliga register. Patientregisterlagen kräver också att sjukhuset ska säkerställa adekvat informationssäkerhet samt intern kontroll. Detta är för att säkerställa att de överensstämmer med kraven i sekretessförordningen om säkerhet vid behandling av patientdata.

Allvarlig avvikelse

Datatilsynet anser att det är mycket allvarligt att denna typ av avvikelse har pågått under en längre tid och har nu bett sjukhuset om en omfattande redogörelse gällande avvikelsen. Datatilsynet har fått en kopia av avvikelserapporten som gjorts men de menar att den innehåller för lite information när det gäller orsaken till händelsen, efterföljande konsekvenser samt angående de åtgärder som sjukhuset vidtagit.

Senast den 28 juli 2020 måste Oslo Universitetssjukhus redogöra för den saknade informationen.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart