Brister i Fynbus I/S informationsskyldighet

Det danska Datatilsynet uttrycker stark kritik mot hur bussbolaget Fynbus I/S hanterar sina resenärers information. Detta då de anser att bussbolaget inte uppfyller skyldigheten att tillhandahålla information om insamling av data gällande resenärerna.

Avsaknad information om datainsamling

Hösten 2019 inledde det danska Datatilsynet an granskning av bussbolaget Fynbus I/S. Granskningens handlade om att se över om bussbolagets uppfyller den informationsskyldighet som Fynbus I/S har i samband med insamling av data så som resenärernas resehistorik och personuppgifter

Det danska Datatilsynet anser att Fynbus I/S inte uppfyller informationsskyldigheten i tre av fem app- eller webbtjänster. Detta då information om datainsamlingen inte lämnas till resenären i appen- eller webbplatsen.

Stark kritik mot integritetspolicy

Kritik riktas främst mot hur datainsamlingen går till då bussbolaget inte informerar kunden att insamlingen sker i det skede av processen som insamlingen sker. Datatilsynet är även kritiska mot att bussbolagets integritetspolicy för en av tjänsterna är extremt bristfällig. 

Mot denna bakgrund har Datatilsynet funnit anledning att uttrycka allvarlig kritik mot att bussbolaget inte uppfyller den informationssäkerhet de är skyldiga till.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart