Brister i Fynbus I/S informationsskyldighet

Författare:

|

Datum:

|

Det danska Datatilsynet uttrycker stark kritik mot hur bussbolaget Fynbus I/S hanterar sina resenärers information. Detta då de anser att bussbolaget inte uppfyller skyldigheten att tillhandahålla information om insamling av data gällande resenärerna.

Avsaknad information om datainsamling

Hösten 2019 inledde det danska Datatilsynet an granskning av bussbolaget Fynbus I/S. Granskningens handlade om att se över om bussbolagets uppfyller den informationsskyldighet som Fynbus I/S har i samband med insamling av data så som resenärernas resehistorik och personuppgifter

Det danska Datatilsynet anser att Fynbus I/S inte uppfyller informationsskyldigheten i tre av fem app- eller webbtjänster. Detta då information om datainsamlingen inte lämnas till resenären i appen- eller webbplatsen.

Stark kritik mot integritetspolicy

Kritik riktas främst mot hur datainsamlingen går till då bussbolaget inte informerar kunden att insamlingen sker i det skede av processen som insamlingen sker. Datatilsynet är även kritiska mot att bussbolagets integritetspolicy för en av tjänsterna är extremt bristfällig. 

Mot denna bakgrund har Datatilsynet funnit anledning att uttrycka allvarlig kritik mot att bussbolaget inte uppfyller den informationssäkerhet de är skyldiga till.

Läs mer här.