Bostadsbolaget Uppsalahem bötfälls med 300 000 kr

Författare:

|

Datum:

|

Bakgrunden till utfärdandet av sanktionsavgiften är att ett flerbostadshus som tillhör Uppsalahem har bedrivit olaglig kamerabevakning vilket Datainspektionen blev varse om efter klagomål från en boende. Det handlar om en bevakningskamera som sitter riktad rakt mot den klagandes ytterdörr.

”Komma tillrätta med ordningsstörningar”

Enligt Datainspektionen visar myndighetens granskning av ärendet att två lägenhetsdörrar syns i bevakningskamerans upptagningsområde. Den ena dörren tillhör den klagande och den andra tillhör en boende i huset som ”varit utsatt för störningar och trakasserier.” Syftet med kamerabevakningen är att ”komma tillrätta med de ordningsstörningar som har pågått i trapphuset under en längre tid.”

Olaglig kamerabevakning

Datainspektionen slår fast i sitt beslut att det aktuella fallets kamerabevakning är olaglig och därför utfärdar myndigheten en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot bostadsbolaget Uppsalahem.

Läs mer här.