Bostadsbolaget Uppsalahem bötfälls med 300 000 kr

Bakgrunden till utfärdandet av sanktionsavgiften är att ett flerbostadshus som tillhör Uppsalahem har bedrivit olaglig kamerabevakning vilket Datainspektionen blev varse om efter klagomål från en boende. Det handlar om en bevakningskamera som sitter riktad rakt mot den klagandes ytterdörr.

“Komma tillrätta med ordningsstörningar”

Enligt Datainspektionen visar myndighetens granskning av ärendet att två lägenhetsdörrar syns i bevakningskamerans upptagningsområde. Den ena dörren tillhör den klagande och den andra tillhör en boende i huset som ”varit utsatt för störningar och trakasserier.” Syftet med kamerabevakningen är att ”komma tillrätta med de ordningsstörningar som har pågått i trapphuset under en längre tid.”

Olaglig kamerabevakning

Datainspektionen slår fast i sitt beslut att det aktuella fallets kamerabevakning är olaglig och därför utfärdar myndigheten en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot bostadsbolaget Uppsalahem.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart