Almedalen: Från compliance till UX

Förberedelserna inför GDPR var ett stort samtalsämne i Almedalen förra året. I år kretsade integritets- och dataskyddsdiskussionerna istället kring sådant som smarta städer, vårddata och förstås om artificiell intelligens. Diskussionen om plattformarnas ansvar i ljuset av Cambridge Analytica-skandalen lever vidare, liksom den om haveriet på Transportstyrelsen.

Vi medverkade i en handfull seminarier – tack alla arrangörer för inbjudningar och bra arrangemang. Vi konstaterar att diskussionerna nu kretsar mindre kring regelefterlevnad och mer om dataskyddet utifrån ett användarperspektiv. Floden av GDPR-mail inför den 25 maj var exempelvis ett återkommande samtalsämne – hur utformar vi policies och annan information enskilda faktiskt orkar ta till sig? Detta diskuterar vi på djupet med hjälp av experter inom juridik, teknik och design vid Nordic Privacy Arena i november (se nedan).

Vi konstaterar också att Datainspektionen medverkade i ett flertal diskussioner i år – välkommet, givet att det ofta ställs frågor som rör tillsyn och vägledning. Politiker och tjänstemän lyste däremot ofta med sin frånvaro, även om en och annan deltog i seminarier om exempelvis Transportstyrelsen och om internetplattformarna.

Dataskyddet gör sig dock inte bara gällande i samband med incidenter. EU-kommissionen och Europaparlamentets informationskontor i Sverige tog exempelvis upp den kommande regleringen om överföringar av icke-personlig data. Just dataöverföringar är en högaktuell fråga givet frågetecknen kring Privacy Shield-överenskommelsen. Vi frågar oss emellanåt hur sådana, ofta initierade, samtal om viktiga framtidsfrågor ska nå fram till politikerna.

Apropå politik noterade vi som många andra med oro de högerextrema krafter som påverkade stämningen i Almedalen, men också de positiva motkrafter som gick samman. Forum för dataskydd är en opolitisk organisation, men vi värnar och står upp för såväl yttrandefriheten som skyddet för privatlivet.

Vi avser att delta även nästa år och utvärderar nu formerna. Klart är att forumet fortsatt vill bidra som en röst som både kan och vill bidra till en dialog och kunskap om en ansvarsfull användning av personuppgifter där nyckeln är en balanserad avvägning mellan ibland motstridiga intressen och rättigheter i en tid av snabb och komplex teknikutveckling, förändrade hotbilder och en ny syn på globala, europeiska och lokala institutioner.

Som vi kan se ovan är samtalet om dataskyddet inte sällan nyhetsdrivet. Vi välkomnade och deltog i diskussionerna om såväl Transportstyrelsen som Cambridge Analytica, men konstaterar att annat riskerar att falla mellan stolarna. Förhoppningsvis kan vi bidra till att breda perspektiven.

Vi tar gärna emot tips och förslag inför Almedalen 2019 – hör av dig till info@dpforum.se.

Fredrik Svärd, generalsekreterare
Caroline Olstedt Carlström, ordförande
Maria Holmström Mellberg, vice ordförande
Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart