Bergen kommun får 3 miljoner i böter för bristande säkerhet

Författare:

|

Datum:

|

Norska Datatilsynet har granskat Bergen kommuns incidentrapportering kring en kommunikationslösning mellan skola och hem där kommunen inte upprättat eller informerat nödvändiga riktlinjer för säker hantering av personuppgifter. Kommunen får 3 miljoner norska kronor i böter för bristande säkerhet i skolans kommunikationssystem Viglio. Läs mer här.