Belgiens DPA har ålagt marknadsföringsbolaget Family Service böter om 50 000 euro för brott mot GDPR

Family Service är ett marknadsföringsbolag som distribuerar prover, specialerbjudanden och informationsblad till framtida föräldrar i rosa boxar.

Överfört personuppgifter utan giltigt samtycke

Efter att den belgiska dataskyddsmyndigheten, DPA, erhållit klagomål om att Family Service överfört personuppgifter till tredje part utan giltigt samtycke och dessutom utan tillräcklig information om överföringen till kunden inledde myndigheten en granskning av företaget. Granskningen visade att företaget lämnat ut och/eller sålt personuppgifter i marknadsföringssyfte. Att företaget delat personuppgifter med tredje part har inte nått kunderna på ett adekvat sätt.

50 000 euro rimligt belopp

De rosa boxarna med prover, specialerbjudanden och informationsblad delades dessutom ut av gynekologer och sjukhus vilket kan ha vilselett kunderna att tro att initiativet kommit ifrån den offentliga sektorn och inte från Family Service. Med beaktande bland annat av att företaget behandlar personuppgifter om 21,1 % av den belgiska befolkningen, däribland personuppgifter om barn, samt företagets storlek anser belgiske DPA att böter om 50 000 euro är ett rimligt belopp.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart