Belgiens DPA har ålagt marknadsföringsbolaget Family Service böter om 50 000 euro för brott mot GDPR

Författare:

|

Datum:

|

Family Service är ett marknadsföringsbolag som distribuerar prover, specialerbjudanden och informationsblad till framtida föräldrar i rosa boxar.

Överfört personuppgifter utan giltigt samtycke

Efter att den belgiska dataskyddsmyndigheten, DPA, erhållit klagomål om att Family Service överfört personuppgifter till tredje part utan giltigt samtycke och dessutom utan tillräcklig information om överföringen till kunden inledde myndigheten en granskning av företaget. Granskningen visade att företaget lämnat ut och/eller sålt personuppgifter i marknadsföringssyfte. Att företaget delat personuppgifter med tredje part har inte nått kunderna på ett adekvat sätt.

50 000 euro rimligt belopp

De rosa boxarna med prover, specialerbjudanden och informationsblad delades dessutom ut av gynekologer och sjukhus vilket kan ha vilselett kunderna att tro att initiativet kommit ifrån den offentliga sektorn och inte från Family Service. Med beaktande bland annat av att företaget behandlar personuppgifter om 21,1 % av den belgiska befolkningen, däribland personuppgifter om barn, samt företagets storlek anser belgiske DPA att böter om 50 000 euro är ett rimligt belopp.

Läs mer här.