Barn bör inte kunna samtycka till att bli kartlagda

Författare:

|

Datum:

|

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag till ny dataskyddslag till riksdagen. Vi konstaterar att råder en del missförstånd om den så kallade åldersgränsen i förordningens artikel 8.

Fredrik Svärd och Caroline Olstedt Carlström kommenterar mediebevakningen, lagförslaget och syftet med åldersgränsen i en debattartikel i Medievärlden. Läs mer här.