Artikel 29-gruppen: “Sorry is not enough”

Artikel 29-gruppen har beslutat att inrätta en arbetsgrupp som ska utarbeta långsiktiga strategier för problematiken kring nätplattformarnas insamling och hantering av personuppgifter.

– We are at the start of a new era of data protection. The protection of individuals against unlawful use of their personal data on social media platforms will be one of our key priorities, säger gruppens nytillträdda ordförande Andrea Jelinek.

– A multi-billion dollar social media platform saying it is sorry simply is not enough. While Cambridge Analytica and Facebook are on top of everyone’s mind we aim to cast our net wider and think long-term. This is why we are creating a social media working group. What we are seeing today is most likely only one instance of the much wider spread practice of harvesting personal data from social media for economic or political reasons.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart