Artikel 29-gruppen om Binding Corporate Rules

Författare:

|

Datum:

|

Artikel 29-gruppen, som nyligen utsåg en ny ordförande, publicerade i dagarna ett nytt dokument om Binding Corporate Rules for processors. Läs mer här.