Aquateknikk AS bötfälls med 100 000 norska kronor

Efter att klagomål kommit in till norska Datatilsynet från en person gällande en kreditbedömning utan en rättslig grund bötfälls Aquateknikk AS med 100 000 norska kronor. Det handlar om att företaget utfört kreditbedömning på en person som inte har någon kundrelation eller annan anknytning till företaget.

Saknas rättslig grund

Enligt Datatilsynet saknas rättslig grund till den genomförda kreditbedömningen och Aquateknikk har inte haft ett välgrundat intresse av att bedöma klagandes kreditbetyg. Datatilsynet poängterar även att kreditinformation är en typ av personlig information som är särskilt viktigt att skydda. Vidare förklarar Datatilsynet att eftersom en kreditbedömning innehåller uppgifter om personlig ekonomi kan enskilda uppleva det som ett intrång i den personliga integriteten när ett företag använder informationen utan rättslig grund.

Aquateknikk har tre veckor på sig att överklaga.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart