Användning av värmekameror stoppas i Lisses, Frankrike

Som en del av att bekämpa spridningen av COVID-19-epidemin i Lisses, Frankrike, placerades bärbara värmekameror ut i bland annat kommunens skolor. Värmekamerorna samlar in hälsodata från de som vistas i skolorna och på så sätt ska spridningen av viruset bekämpas. 

Användningen av dessa värmekameror har dock begärts stoppas då insamlingen av data sker automatiskt och utan samtycke, vilket krävs av GDPR. Skolans elever, lärare och övrig personals hälsodata blir med andra ord registrerade genom att de vistas i lokalerna där kamerorna är uppsatta.

Åsidosätter rätten till integritet

Då bland annat avsaknaden till samtycke från de berörda uppfylls inte villkoren för att tillåta denna typ av datainsamling och därför beordras Lisses kommun att avsluta användningen av dessa värmekameror. Man menar att kommunen åsidosätter rätten till respekt och integritet för de berörda, vilket även inkluderar rätten till skydd av personuppgifter. 


Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart