Användning av värmekameror stoppas i Lisses, Frankrike

Författare:

|

Datum:

|

Som en del av att bekämpa spridningen av COVID-19-epidemin i Lisses, Frankrike, placerades bärbara värmekameror ut i bland annat kommunens skolor. Värmekamerorna samlar in hälsodata från de som vistas i skolorna och på så sätt ska spridningen av viruset bekämpas. 

Användningen av dessa värmekameror har dock begärts stoppas då insamlingen av data sker automatiskt och utan samtycke, vilket krävs av GDPR. Skolans elever, lärare och övrig personals hälsodata blir med andra ord registrerade genom att de vistas i lokalerna där kamerorna är uppsatta.

Åsidosätter rätten till integritet

Då bland annat avsaknaden till samtycke från de berörda uppfylls inte villkoren för att tillåta denna typ av datainsamling och därför beordras Lisses kommun att avsluta användningen av dessa värmekameror. Man menar att kommunen åsidosätter rätten till respekt och integritet för de berörda, vilket även inkluderar rätten till skydd av personuppgifter. 


Läs mer här.