Ansiktsigenkänningsteknik ska upprätthålla slöjtvång i Iran

Författare:

|

Datum:

|

The Guardian rapporterar att den iranska regeringen med stöd av en ny lag planerar att använda ansiktsigenkänningsteknik på trygghetskameror i offentliga platser och kollektivtrafiken för att identifiera och lagföra kvinnor som inte bär hijab. Detta är en följd av de senaste protesterna mot ”Hijab- och kyskhetsdagen”, där kvinnor lade ut videor av sig själva utan huvudduk på sociala medier. Regeringen har svarat med arresteringar, frihetsberövanden och tvångsbekännelser i tv.

Azadeh Akbari, forskare vid Högskolan i Twente, i Nederländerna, berättar för the Guardian att den iranska regeringen länge har lekt med tanken på att använda ansiktsigenkänning för att identifiera personer som bryter mot lagen. Akbari sade att regimen kombinerar våldsamma ”gammaldags” former av totalitär kontroll förklädda i ny teknik.

Enligt artikeln i Guardian har några kvinnor arresterats för att de inte burit hijab på rätt sätt, däribland Sepideh Rashno. Rashno, 28 år, arresterades efter att en video på Internet hade publicerats där hon blev utskälld av en medpassagerare på en buss för att hon var ”olämpligt klädd”. I artikeln uppges att en människorättsgrupp påstår att Rashno blev misshandlad efter att hon greps och att hon sedan tvingades be om ursäkt i tv till den passagerare som hade trakasserat henne.

Vidare rapporterar Guardian att den iranska regeringen sedan 2015 har fasat in biometriska identitetskort, som innehåller ett chip som lagrar uppgifter som irisskanning, fingeravtryck och ansiktsbilder. Nu lagras även en stor del av Irans befolkning i en nationell biometrisk databas, eftersom många offentliga tjänster förlitar sig på dessa biometriska ID-kort. Akbari säger att regeringen har tillgång till alla ansikten i databasen och lätt kan identifiera människor. Forskare är därför oroliga för att denna information nu kommer att användas med ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera människor på gatan och på nätet om de bryter mot regeringens klädkoder.

EU hittar sin väg för att reglera AI
Det är viktigt att studera hur andra länder använder eller reglerar AI. Särskilt nu när EU överväger hur Europa ska reglera denna teknik. Den 22 april 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om att reglera AI. Förslaget genomgår för närvarande sin första behandling i rådet.

Förslaget till AI-förordning kommenterades under Nordic Privacy Arena 2021. En av de inbjudna talarna, Leonardo Cervera Navas, förklarade att European Data Protection Supervisor, EDPS är mycket oroliga för att myndigheterna i grunden kommer att förändra sitt förhållande till medborgarna när de börjar använda biometriska kännetecken och beteendeigenkänning på offentliga platser. Han varnade för att detta kan leda till ett orwellianskt samhälle och att det inte kommer att vara möjligt att rulla tillbaka användningen av sådan teknik. Han uppmanade experter på personlig integritet att göra politiker och beslutsfattare medvetna om dessa risker.

Den 12 november 2021 rapporterade också Forum för Dataskydd att Europaparlamentet hade inrättat ett särskilt utskott för artificiell intelligens i den digitala tidsåldern (AIDA). Det utskottets arbete är nu klart. Med utgångspunkt i AIDA-rapporten har Europaparlamentet nu antagit de slutliga rekommendationerna om artificiell intelligens, som belyser potentialen för massövervakning och annan olaglig inskränkning av de grundläggande rättigheterna.  

Europaparlamentarikerna varnar för att auktoritära regimer kan använda AI-system för att kontrollera och klassificera medborgare, samtidigt som dominerande tekniska plattformar använder AI för att få fram mer personlig information. EU bör därför prioritera internationellt samarbeten med likasinnade stater (liberala demokratier) för att skydda grundläggande rättigheter enligt parlamentet.

Läs mer:

Artikel i The Guardian från 5 september 2022 om Irans användning av ansiktsigenkänning

EU-kommissionens förslag till AI-förordning

Forum för Dataskydds artikel från Nordic Privacy Arena 2021  

Forum för Dataskydds artikel 12 november 2022 om att EU bildat AIDA utskottet

Europaparlamentets pressrelease den 3 maj 2022 om att parlamentet röstat om AIDA utskottets rekommendationer