Allmän varning utfärdad till stormarknad pga användning av ansiktsigenkänning

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har utfärdat en varning till en stormarknad på grund av användning av ansiktsigenkänning. Det framkommer av varningen att stormarknaden ska ha använt ansiktsigenkänning för att skydda butiksbesökare och personal samt för att förhindra stölder. Kamerasystemet var uppsatt vid stormarknadens ingång och registrerade således ansiktet på alla som besökt stormarknaden.

Ansiktsigenkänning förbjuden

Efter signaler från media har AP begärt ut information från stormarknadens ägare, detta gjordes den 6 december 2019 och den 8 december 2019 stängde stormarknaden av ansiktsigenkänningssystemet. Men entreprenören har meddelat AP att han vill sätta igång systemet igen.

Två undantag

Det finns enligt AP två undantag från förbudet mot att använda biometriska uppgifter för att identifiera enskilda personer; att den registrerade gett sitt uttryckliga samtycke eller när ansiktsigenkänning är nödvändig för autentisering eller utgör en säkerhetsåtgärd som ligger i allmänhetens intresse. Det senare anser stormarknaden ligga till grund för stormarknadens användning av kamerasystemet. Detta håller dock inte AP med om.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart