Allmän varning utfärdad till stormarknad pga användning av ansiktsigenkänning

Författare:

|

Datum:

|

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har utfärdat en varning till en stormarknad på grund av användning av ansiktsigenkänning. Det framkommer av varningen att stormarknaden ska ha använt ansiktsigenkänning för att skydda butiksbesökare och personal samt för att förhindra stölder. Kamerasystemet var uppsatt vid stormarknadens ingång och registrerade således ansiktet på alla som besökt stormarknaden.

Ansiktsigenkänning förbjuden

Efter signaler från media har AP begärt ut information från stormarknadens ägare, detta gjordes den 6 december 2019 och den 8 december 2019 stängde stormarknaden av ansiktsigenkänningssystemet. Men entreprenören har meddelat AP att han vill sätta igång systemet igen.

Två undantag

Det finns enligt AP två undantag från förbudet mot att använda biometriska uppgifter för att identifiera enskilda personer; att den registrerade gett sitt uttryckliga samtycke eller när ansiktsigenkänning är nödvändig för autentisering eller utgör en säkerhetsåtgärd som ligger i allmänhetens intresse. Det senare anser stormarknaden ligga till grund för stormarknadens användning av kamerasystemet. Detta håller dock inte AP med om.

Läs mer här.