AI-verktyget som tolkar och förklarar privacypolicies

Forskare vid Federal Institute of Technology i Lausanne, University of Wisconsin och University of Michigan har utvecklat ett AI-verktyg för tolkning och visualisering av privacypolicies.

Verktyget, Polisis, har hittills analyserat drygt 15 000 dokument. Finns inte policyn med i databasen är det lätt att själv lägga till en URL för granskning – analysen tar ca 30 sekunder. Användare kan överblicka hur data används och klicka sig fram till detaljerad information om exempelvis utlämning till tredje part, användning av cookies, syften med behandlingen och tillvägagångssätt för att ta del av informationen. En chatbot guidar användaren och föreslår frågor att ställa.

Utvecklarna säger till Wired att verktyget i framtiden kan komma att användas för att varna användare för vissa typer av behandlingar eller för att jämföra policies med varandra.

Verktyget är inte det första i sitt slag. Forskare vid Stanford, Fordham och Carnegie Mellon University har utvecklat ett liknande verktyg inom ramen för The Usable Privacy Policy research project. Artificiell intelligens har också använts för att tolka exempelvis försäkringsvillkor.

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart