AI-verktyget som tolkar och förklarar privacypolicies

Författare:

|

Datum:

|

Forskare vid Federal Institute of Technology i Lausanne, University of Wisconsin och University of Michigan har utvecklat ett AI-verktyg för tolkning och visualisering av privacypolicies.

Verktyget, Polisis, har hittills analyserat drygt 15 000 dokument. Finns inte policyn med i databasen är det lätt att själv lägga till en URL för granskning – analysen tar ca 30 sekunder. Användare kan överblicka hur data används och klicka sig fram till detaljerad information om exempelvis utlämning till tredje part, användning av cookies, syften med behandlingen och tillvägagångssätt för att ta del av informationen. En chatbot guidar användaren och föreslår frågor att ställa.

Utvecklarna säger till Wired att verktyget i framtiden kan komma att användas för att varna användare för vissa typer av behandlingar eller för att jämföra policies med varandra.

Verktyget är inte det första i sitt slag. Forskare vid Stanford, Fordham och Carnegie Mellon University har utvecklat ett liknande verktyg inom ramen för The Usable Privacy Policy research project. Artificiell intelligens har också använts för att tolka exempelvis försäkringsvillkor.