AI hittade omfattande brister i nätföretagens integritetspolicies

Författare:

|

Datum:

|

Vi berättade tidigare i år om Polisis, ett AI-verktyg för tolkning och visualisering av privacypolicies utvecklat av forskare vid bl a Federal Institute of Technology i Lausanne.  Ett liknande verktyg utvecklat av forskare vid European University Institute i Florens har nu använts för att utvärdera om användarvillkor är förenliga med GDPR.

Utvecklarna har låtit verktyget – Claudette – analysera 14 nätföretags, däribland Facebooks, Googles och Amazons, privacypolicies. Verktyget ska ha i identifierat otydligt språk i 401 och ”potentiellt problematiska” klausuler eller otillräcklig information i 1 240 av sammanlagt 3 659 meningar.

BEUC, som stöttat projektet, konstaterar bl a att företagen inte alltid informerar användare om överföring av data till tredje part och att de använder språk som gör det svårt för konsumenter att förstå hur deras personuppgifter hanteras i praktiken. Läs BEUC:s Q&A här.