AI hittade omfattande brister i nätföretagens integritetspolicies

Vi berättade tidigare i år om Polisis, ett AI-verktyg för tolkning och visualisering av privacypolicies utvecklat av forskare vid bl a Federal Institute of Technology i Lausanne.  Ett liknande verktyg utvecklat av forskare vid European University Institute i Florens har nu använts för att utvärdera om användarvillkor är förenliga med GDPR.

Utvecklarna har låtit verktyget – Claudette – analysera 14 nätföretags, däribland Facebooks, Googles och Amazons, privacypolicies. Verktyget ska ha i identifierat otydligt språk i 401 och “potentiellt problematiska” klausuler eller otillräcklig information i 1 240 av sammanlagt 3 659 meningar.

BEUC, som stöttat projektet, konstaterar bl a att företagen inte alltid informerar användare om överföring av data till tredje part och att de använder språk som gör det svårt för konsumenter att förstå hur deras personuppgifter hanteras i praktiken. Läs BEUC:s Q&A här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart