725 000 euro i böter för GDPR-brott

Författare:

|

Datum:

|

Ett företag i Nederländerna har scannat anställdas fingeravtryck för närvaro och tidregistrering. Biometrisk data såsom fingeravtryck är särskilda personuppgifter som en organisation inte får spara om det inte finns några särskilda undantag från lagen. Ett fingeravtryck kan inte ersättas som ett lösenord. Läs mer här.