50 000 euro i böter för dataskyddsombud med kombinerad yrkesroll

Författare:

|

Datum:

|

Belgiska dataskyddsmyndigheten har bötfällt ett företag för att de inte uppfyllde kraven för utnämning av dataskyddsombud. Det var under en utredning av personuppgiftsöverträdelse som myndigheten upptäckte att chefen för företagets revisions-, riskhanterings- och efterlevnadsavdelningar var utsedd till dataskyddsombud. Myndigheten har indikerat att det kombinationen av dessa roller ger upphov till intressekonflikt. Läs mer här.

”Det är ett tydligt och viktigt beslut i en fråga som många organisationer brottas med; var ska dataskyddsombudet placeras organisatoriskt och hur kan en kombinerad roll se ut? Genom det här beslutet begränsas handlingsutrymmet och det står klart att belgiska tillsynsmyndigheten är av uppfattningen att det uppstår en tydlig intressekonflikt och brist på oberoende där dataskyddsombudet tillika är avdelningsansvarig för Compliance, Riskkontroll och Internrevision. Enligt tillsynsmyndigheten synes därmed även föreligga en risk för att de berörda anställda inte kan ges tillräckliga garantier om konfidentialitet i enskilda ärenden” säger Forum för Dataskydds ordförande Caroline Ohlstedt Carlström.