50 000 euro i böter för dataskyddsombud med kombinerad yrkesroll

Belgiska dataskyddsmyndigheten har bötfällt ett företag för att de inte uppfyllde kraven för utnämning av dataskyddsombud. Det var under en utredning av personuppgiftsöverträdelse som myndigheten upptäckte att chefen för företagets revisions-, riskhanterings- och efterlevnadsavdelningar var utsedd till dataskyddsombud. Myndigheten har indikerat att det kombinationen av dessa roller ger upphov till intressekonflikt. Läs mer här.

“Det är ett tydligt och viktigt beslut i en fråga som många organisationer brottas med; var ska dataskyddsombudet placeras organisatoriskt och hur kan en kombinerad roll se ut? Genom det här beslutet begränsas handlingsutrymmet och det står klart att belgiska tillsynsmyndigheten är av uppfattningen att det uppstår en tydlig intressekonflikt och brist på oberoende där dataskyddsombudet tillika är avdelningsansvarig för Compliance, Riskkontroll och Internrevision. Enligt tillsynsmyndigheten synes därmed även föreligga en risk för att de berörda anställda inte kan ges tillräckliga garantier om konfidentialitet i enskilda ärenden” säger Forum för Dataskydds ordförande Caroline Ohlstedt Carlström.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart