Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

Nordic Privacy Arena 2017 – save the date

Årets stora dataskyddskonferens går av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm 23-24 oktober. I år fokuserar vi på ny teknik – tänk artificiell intelligens, automatiserade beslut, predictive policing, smarta städer, uppkopplade prylar och nya säkerhetshot. Vi diskuterar bl a transparens, privacy by design, myndigheters IT-säkerhet  samt dataskyddsombudets, dataskyddsmyndigheternas och lagstiftarens roller. Några av årets talare:

Paul F. Nemitz, Director for Fundamental Rights and Union Citizenship in the European Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers.

Gemma G. Clavell, policyanalytiker och forskare med inriktning mot övervakning, smarta städer och brottsbekämpning samt grundare av Eticas Research & Consulting

Finn Myrstad, direktör för digitala tjänster vid Forbrukerrådet

Lorena Marciano, senior corporate legal counsel vid Cisco, IAPP European Advisory Board Member

Jacob Dexe, forskare med inriktning mot public policy och IKT vid RISE SICS

Lars Frösslund, associate director vid Cognizant

Bojana Bellamy, president vid Hunton & Williams Centre for Information Poicy Leadership

Stanley Greenstein, forskare vid Stockholms universitet och aktuell med avhandlingen Our humanity exposed – predictive modeling in a legal context

 

Moderator: Jennifer Baker, Brysselbaserad journalist med inriktning mot bl a dataskydd

För mer information och bokning, klicka här.


Som medlem i Forum för Dataskydd

 -      Ingår du i Sveriges viktigaste nätverk för integritetsfrågor och behandling av personuppgifter

-       Får du tillfälle att träffa och knyta kontakter med andra personuppgiftsombud

-       Ökar du dina kunskaper och får ta del av andras erfarenheter

 

Bli medlem idag för att ta del av våra högaktuella seminarier. Anmäl dig under rubriken "Ansök om medlemskap" i menyn till vänster.

__________________________________________________________________________________

Dataskyddsombudet i praktiken - En gedigen utbildning för dataskyddsombud 


2016 har varit ett fantastiskt år på många sätt. Den europeiska dataskyddsreformen materialiserade sig just som vi gick in i 2016 och året fortsatte med ett otroligt intensivt fokus och arbete i många organisationer för att förstå och säkerställa datahanteringen.

För Forum för Dataskydds del välkomnade vi många nya medlemmar och vi tog ett stort steg i vår egen historia genom att lansera den första internationella dataskyddskonferensen i Stockholm. Det gick lysande, vi fick fantastisk respons och det gav mersmak! Så, givetvis planerar vi för en ny konferens den 23-24 oktober 2017.

Nu kommer nästa nyhet! Vi inleder det nya året med att tillsammans med LegalWorks lansera en gedigen utbildning i fem moduler för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen. Är du nyfiken? Gå in och läs mer under fliken "Utbildning för dataskyddsombud" i menyn till vänster! Där kan du även anmäla dig till utbildningen.

Från styrelsens sida vill vi framföra ett varmt tack till alla våra medlemmar och andra som har engagerat sig i verksamheten under året, mött upp och diskuterat och som tillsammans med oss har fokuserat på integritets- och dataskyddsfrågor i Stockholm, i Göteborg och i Norden. Vi ser fram emot ett otroligt spännande 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

Forum för Dataskydd

______________________________________